Delen van kennis ontwikkelt de organisatie. Een goed middel om informatie te delen zijn de DiiP trainingen. In eerste instantie leren wij u om te gaan met onze oplossingen. Door deze kennis overdracht en luisteren naar de praktijk ontwikkelen wij onze oplossingen. De ontdekte oplossingen vertalen wij naar updates voor onze apps en iLogboek. Deze nieuwe kennis willen wij ook periodiek delen met u. Onze trainingen zijn daarom een succesvolle aanvulling op onze oplossingen. 

 

 

 

 

 

Wij bieden trainingen voor de: 

• Hoofdgebruiker van iLogboek 

• Gebruiker iLogboek (basis gebruik iLogboek) 

• Beheerder inspectie/reparatie app 

• Werken met de legionella app 

• Werken met het controle formulier 

• Werken met de iLogboek app 

Bekijk hier de tarieven.