Een complete inventarisatie is de basis voor een betrouwbaar beheer. Het aanleveren van de objectgegevens uit het archief volstaat veelal niet. Het is of niet compleet of niet bijgewerkt. Daarnaast moeten de barcodes bij de juiste objecten worden aangebracht. 

De inventarisatie is vaak een knelpunt. Wij nemen dit knelpunt weg en verzorgen de inventarisatie opname. Daarbij worden de plaats en conditie opgenomen en voorzien van detailinformatie met foto. Geconstateerde afwijkingen worden direct aan u gemeld. 

Eenmaal alles gearchiveerd in iLogboek beschikt u over een totaaloverzicht van uw ruimtes, de daarin aanwezige objecten, de bijgevoegde tekeningen en benodigde logboekmodellen. U kunt nu de gewenste acties en maatregelen gaan plannen en bewaken. 

Praktijkvoorbeeld inventarisatie/inspectie/beheer sparingen; 

Men vraagt wel eens aan ons waarom een totaal inventarisatie en noem eens een paar voordelen: 

Waarom: 

• Een sparing vertegenwoordigd een financiële waarde.
• Een sparing vertegenwoordigd een functionele waarde.
• De mogelijkheid om een Meer Jaren Onderhoud Plan samen te stellen met de voordelen van kostenbeheersing en borging van de veiligheid en continuïteit. 

Voordelen: 

• De inspectie tijd wordt verkort, dus minder overlast.
• De inspectie plaats wordt minimaal geopend.
• De inspectieplaats en de gebreken herstelplaats worden minimaal belast in aanwezigheid en tijd.
• De inspecteur heeft alleen zijn trap en iPhone bij zich. De hersteller heeft ook zijn gereedschap en materialen bij zich.
• De inspecteur werkt schoon, de hersteller werkt met gereedschap en materialen die vuil kunnen afgeven.
• Bij de inspectie wordt een lijst met gebreken samengesteld. Hierdoor gericht herstel.
• Uit de lijst met gebreken wordt de voorbereiding efficiënter verzorgt, dit omdat duidelijk wordt welke materialen voor het herstel nodig zijn. 

Uit de lijst met gebreken kan een betrouwbare herstelkosten raming worden gemaakt.