iLogboek wordt gekenmerkt door zijn veelzijdigheid, functionaliteit, efficiëntie en ontwikkelingen. Voor de dagelijkse gebruiker gaat de interesse vaak uit naar het geregistreerde, terwijl nieuwe functionaliteiten en mutaties daarbij onderbelicht worden of zelfs niet plaats vinden. Om die reden hebben wij het profiel van de hoofdgebruiker ontwikkelt. Deze kent de weg in iLogboek, weet mutaties aan te brengen en is het contact bij de implementatie van updates.