“Vooruitdenken is duurzaam ontzorgen”. Met duurzaam willen wij met onze dienstverlening en iLogboek bijdragen aan de langere levensduur van bouwkundige voorzieningen en technische installaties, maar ook aan de (brand)veiligheid-, milieu- en continuïteit aspecten.