Wij bieden trainingen voor de: 

1. Hoofdgebruiker van iLogboek 

iLogboek wordt gekenmerkt door zijn veelzijdigheid, functionaliteit, efficiëntie en ontwikkelingen. Voor de dagelijkse gebruiker gaat de interesse vaak uit naar het geregistreerde, terwijl nieuwe functionaliteiten en mutaties daarbij onderbelicht worden of zelfs niet plaats vinden. Om die reden hebben wij het profiel van de hoofdgebruiker ontwikkelt. Deze kent de weg in iLogboek, weet mutaties aan te brengen en is het contact bij de implementatie van updates. Deze training is speciaal geschreven voor de hoofdgebruiker. Na deze training kunt u mutaties verzorgen maar ook de dagelijkse gebruiker instrueren. 

2. Basis gebruik iLogboek 

Deze training is exclusief samengesteld voor de gebruikers van iLogboek en haar apps. Het ondersteunt u bij het efficiënt registreren van reparaties, controle momenten, inventarisaties en de archivering en analysering van registraties. 

3. Beheerder inspectie/reparatie app 

De inspectie/reparatie app biedt vele registratie mogelijkheden. Om hier gebruik van te kunnen maken zullen er vooraf project gebonden instellingen aangemaakt meten worden. Immers u wilt geregistreerd hebben om welk project het gaat, het account van de gebruiker, het inspectie type, de locatie en tekeningen, de verantwoordelijke, etc. Belangrijke instellingen die meldingen in de juiste rapportage doen plaatsen. Tijdens deze training leren wij u de app te downloaden, in te loggen, de app in te stellen en te registreren. 

4. Werken met de legionella app 

De legionella app vereenvoudigt de beheerstaak. Zo wordt een spoelactie direct genoteerd met datum, tijd en naam spoeler na het scannen of selecteren van de barcode. Ook wordt automatisch het scherm geopend voor de temperatuur metingen. Tijdens deze training leren wij u de app te downloaden, de tappuntenlijst te downloaden, te scannen of te selecteren en de temperatuur gelijktijdig te meten van meerdere tappunten. 

5. Werken met het controle formulier 

Met behulp van een vooraf gedefinieerd controle formulier wordt een onderdeel van een bouwwerk gecontroleerd en getoetst op Kwaliteit, Veiligheid en Milieu eisen. Hiermee wordt beoordeeld of het bouwwerk conform de voorgeschreven wet- en regelgeving is ingericht en wordt nageleefd. Dit controle formulier wordt digitaal verwerkt in de iLogboek app. 

Tijdens deze training leren wij u de app te downloaden, het formulier te downloaden, in te vullen en te verzenden. 

6. Werken met de iLogboek app (duur 2x een tijdsblok van 1 uur incl. reistijd) 

Met de iLogboek app inventariseert en inspecteert u de objecten die periodiek geïnspecteerd of onderhouden moeten worden. Bij deze acties voegt u eenvoudig de projectinformatie toe zoals plaatst in het gebouw, het type object, logboek gegevens en of er een afwijking geconstateerd 

wordt. Deze melding kunt u daarna eenvoudig voorzien van een foto. Na de inventarisatie/inspectie rond u het af en verzend u de looplijst met de objectinformatie naar iLogboek. Tijdens deze training leren wij u de app te downloaden, de looplijst te downloaden, in te vullen en te verzenden. 

De trainingen verzorgen wij aan de hand van power point presentaties via een PC scherm en iPad. De trainingen worden in groepsgroottes van ca 4 personen gegeven. Bij grotere groepen vragen wij de beschikbaarstelling presentatieruimte met toegang tot internet, scherm en PC. 

 

Tarieven