“Vooruitdenken is duurzaam ontzorgen”. Met duurzaam willen wij met onze dienstverlening en iLogboek bijdragen aan de langere levensduur van bouwkundige voorzieningen en technische installaties, maar ook aan de (brand)veiligheid-, milieu- en continuïteit aspecten. 

Veiligheid, continuïteit en efficiëntie, voor de gebruikers en haar bouwwerk, realiseert u met het unieke iLogboek platform. iLogboek is een MySQL-database speciaal ingericht voor het beheren van al uw beheerstaken. Ondersteunend aan onze database hebben wij app’s ontwikkeld voor het eenvoudig registreren van de onderhoud en inspectie activiteiten. Ook bieden wij de mogelijkheid om via de Inspectie/Reparatie App, geschikt voor iOs en Android, inspecties enreparaties te melden. 

Wij bieden u een ambitieus “Timeline model” waarbinnen u zelf de regie heeft over de registraties. 

iLogboek Timeline: