imageInstructies en voorlichting, we hebben er allemaal mee te maken.

De gebruikers van iLogboek worden door ons geïnstrueerd hoe zij met iLogboek en de DiiP applicatie moeten omgaan. Dat doen wij doormiddel van een training of het beschikbaar stellen van een handleiding. Ondanks de eenvoud van iLogboek en de DiiP applicatie is dat niet voldoende. De behoefte aan een naslagwerk van de instructie is blijvend.

Dit wordt ook ingegeven door de updates die wij doorvoeren. Uitbreiding van toepassingsmogelijkheden worden dan niet adequaat gecommuniceerd. Wij zien het vinden van een oplossing hiervoor als een extra service en hebben de oplossing gevonden in de vorm van ChimpLink. DiiP heeft met ChimpLink een samenwerkingsovereenkomst afgesloten als gebruiker.

ChimpLink is de oplossing voor het presenteren van de door u zelf samengestelde instructie, voorlichting, handleiding of andere vorm van leerstof dat u wilt delen. Deze web-based applicatie kunt u eenvoudig activeren door het inlezen van uw met PowerPoint en filmpjes geïllustreerde leerstof. U kunt de leerstof aanvullen met vragen en antwoorden over een betreffend hoofdstuk of gedeelte van de leerstof. Bij goede beantwoording geeft het toegang tot het volgende gedeelte van uw leerstof en vragen.

Met ChimpLink bieden wij de oplossing voor de presentatie van uw leerstof, de borging van kennisopname en registratie van het succesvol afgerond hebben van de leerstof.

Voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden zijn legio. Enkel voorbeelden zijn:
• Veiligheidsinstructies;
• Werkplekinstructies;
• Werkinstructies;
• Handleidingen;
• Hygiëne richtlijnen;
• Voorlichting;
• En andere klant specifieke.

Met ChimpLink kunnen uw medewerkers, leveranciers en klanten efficiënt, op een zelf te bepalen tijdstip en in de eigen omgeving, de leerstof doornemen en als naslag werk nazien.

U kunt ook zelf het platform als gebruiker activeren door een simpel bezoek aan website van www.chimplink.nl. U leest daar de gebruikers mogelijkheden en de voorwaarden om ChimpLink voor uw doel te gaan inzetten.