Ook dit is nieuws. De volledig aangepaste website naar de tijd van nu met de laatst weetjes over DiiP, iLogboek, de iLogboek app en de inspectie/repartie app. 

Belangrijk is dat wij ons meer zijn gaan concentreren op het leveren van registratie oplossingen. Dat heeft geresulteerd in aanpassingen van onze applicaties en iLogboek. 

Bij de iLogboek aanpassingen zijn wij er van uit gegaan dat u, onze partner, meer zelf wilt muteren. Hiervoor hebben wij de hoofdgebruiker geïntroduceerd. Deze hoofdgebruiker wordt de operator van iLogboek, de iLogboek app en de inspectie/reparatie app. Om dit verder mogelijk te maken hebben wij ook de DiiP iLogboek trainingen ontwikkeld. Deze is voor ieder gebruikers niveau samengesteld. Een goed getrainde gebruiker ontdekt de eenvoud en efficiëntie van het gebruik van onze oplossingen. Het resultaat zal kwaliteit verhogend werken en faalkosten beheersbaar maken. 

Vooruitdenken is duurzaam ontzorgen.