block-voorzieningenDe geregistreerde objecten in iLogboek zijn de voorzieningen, aan of in het bouwwerk, die bepalend zijn voor de continuïteit en veiligheid. De objecten worden geregistreerd en beheerd met een barcode. Gekoppeld aan deze barcode kan een foto worden toegevoegd. De barcode is een door iLogboek gegenereerd unieke Id. Bouwwerken zijn onderhevig aan verbouwingen. Ruimtes worden samengevoegd, bijgebouwd of komen te vervallen. In iLogboek kunt u deze mutaties eenvoudig bijwerken. Zo is uw gebouw indeling altijd up to date. Objecten bepalen in belangrijke mate de continuïteit en veiligheid van uw bouwwerk. De actuele informatie over aanwezigheid en conditie dragen hiertoe bij. In iLogboek kunt u eenvoudig objecten bijplaatsen, tijdelijk of definitief laten vervallen of vervangen.

Logboeken worden gebruikt voor de registratie van de beheerstaken. In iLogboek hebben ze een uitgebreidere functionaliteit. Ze maken de beheerstaken transparant en te plannen. De beheerstaken worden in iLogboek slim geregistreerd op datum, tijd en meetwaarde en eventueel voorzien van een foto.