Regelmatige controle en correct onderhoud garandeert de goede werking en levensduur van een brandscheiding. De kwaliteit van de brandscheidingen wordt via een periodieke inspectie geïnventariseerd. De frequentie van deze periodieke inspecties, wordt mede bepaald door de kwaliteit van registratie bij geplande werkzaamheden. 

Om de inspectiefrequentie goed te kunnen bepalen, gebruikt iLogboek diverse parameters. Deze noemen wij “Meer Jaren Onderhoud Indicatoren” kortweg MJOI. Op indicatie van de gebruiker, worden de sparingen na de inventarisatie/inspectie het eerstvolgende jaar(en) volledig gecontroleerd. Dit heeft te maken met het adopteren van het registratiesysteem en het wegwijs maken van ‘derde partijen’ met het systeem. 

Hierna bepalen de MJOI de periodieke onderhoudsmomenten. 

Bij de borging van de functionaliteit van de brandscheiding herkennen wij een drietal onderhoudsgroepen: 

  • Functioneel: Deze wordt bepaald door de fabrikant. 
  • Preventief: Deze wordt bepaald aan de hand van de tabel met de risico gebieden en kritische objecten. Deze worden op indicatie van de gebruiker vastgesteld. 
  • Een risico gebied kent kritische objecten en standaard objecten. Risico gebieden zijn gebieden waar de kans op mutaties het groots zijn. Kritische objecten zijn objecten waarbij de kans het groots is dat deze muteren. 
  • Correctief: Deze wordt projectmatig vastgesteld en hierna geborgd via de preventieve MJOI.  

Belangrijke voordelen MJOI:

1. Bewaking van de preventieve beheerkosten 

2. Beperking van de overlast