block-barcodeBij de ontwikkeling van iLogboek was het specifieke onderwerp het object. Registreren en archiveren van de objectinformatie is immers de aanleiding geweest voor de ontwikkeling van iLogboek. Om die reden hebben wij gekozen voor een unieke codering van de objecten via de streepjescode (barcode). Hierdoor is het mogelijk geworden object informatie bij het object te archiveren. Door de indeling van iLogboek gelijk te maken aan de indeling van de ruimtestaat van het gebouw worden de objecten gekoppeld aan de ruimte waarin deze zich bevindt.

Door de barcode bij het object ontstaat de mogelijkheid deze bij een inspectie of onderhoudsactiviteit te scannen en automatisch te voorzien van datum, tijd en meetwaarde. Door de barcode in te voeren in iLogboek wordt het specifieke object terug gevonden in het archief compleet met alle bijbehorende informatie.