iLogboek uw Multi Service Registratie platform is een zeer efficiënte tool voor de gebruiker of eigenaar van een of meerdere bouwwerken. In ieder bouwwerk heeft u als eigenaar te maken met onderhoud en inspecties. Deze moeten worden geregistreerd en worden beheert. Calamiteiten moeten worden gemeld en gebreken moeten worden bewaakt.

De inspectie en onderhoud service wordt veelal geleverd door verschillende disciplines en dienstverleners. De hierbij horende registraties wilt u efficiënt archiveren.

De opbouw van het Multi Service Registratie logboek maakt het mogelijk al deze preventieve en correctieve maatregelen door de verschillende partijen in iLogboek te laten archiveren incl. de eventuele bestanden.

Via de specifieke autorisaties kunnen de dienstverleners toegang krijgen tot iLogboek. U houd zo overzicht in de geleverde diensten, de openstaande gebreken en de gemelde calamiteiten.

Het Multi Service Registratie platform kan bijvoorbeeld het brandweerlogboek zijn.

U vindt daarin de toepassingen van:

  • Het MeldId
  • Het objecten logboektype
  • Het formulier
  • De download
  • Het gekoppelde bestand
  • De opleidingsmodule
  • De brandmeldingsregistratie
  • De storing meld toepassing

En dit allemaal in combinatie met de DiiP apllicatie op uw Apple Device.