De installatiepartner is de leverancier van diensten en installaties aan derden. Voor het monitoren van zijn dienstverlening maakt hij gebruik van logboekregistraties. Deze logboekregistraties worden nu veelal op papier bijgehouden. Het omzetten naar digitale registraties met iLogboek en de DiiP applicatie levert de installatiepartner belangrijke voordelen op, zoals:

  • Efficiënt registreren van onderhoud en/of inspectie. Hierdoor tijdwinst in de administratieve handeling bij onderhoud en/of inspectie in de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfasen en de opleveringsfase.
  • De installatiegegevens zijn altijd beschikbaar.
  • De onderhoud of inspectie gegevens zijn direct opvraagbaar.
  • De ingestelde plandatum waarschuwt voor een onderhoud of inspectie activiteit.
  • Geconstateerde afwijkingen tijdens een inspectie worden efficiënt beheert voor opvolging.

Zien hoe het werkt, klik hier.