pdf_icon_161.1 Handleiding iLogboek hoofdgebruiker

1.1 iLogboek wordt gekenmerkt door zijn veelzijdigheid, functionaliteit, efficiëntie en ontwikkelingen. Voor de dagelijkse gebruiker gaat de interesse vaak uit naar het geregistreerde, terwijl nieuwe functionaliteiten en mutaties daarbij onderbelicht worden of zelfs niet plaats vinden. Om die reden hebben wij het profiel van de hoofdgebruiker ontwikkelt. Deze kent de weg in iLogboek, weet mutaties aan te brengen en is het contact bij de implementatie van updates. Deze handleiding is speciaal geschreven voor de hoofdgebruiker. Aan de hand van deze handleiding kan hij mutaties verzorgen maar ook de dagelijkse gebruiker instrueren.

pdf_icon_161.2 Welkom bij het DiiP iLogboek introductieprogramma.

1.2 Welkom bij het DiiP iLogboek introductieprogramma. Dit programma is exclusief samengesteld voor de gebruikers van iLogboek en haar apps. Het ondersteunt u bij het efficiënt registreren van reparaties, controle momenten, inventarisaties en de archivering en analysering van registraties.

pdf_icon_161.3 Inlogpagina en dashboard 2018.01

1.3 Deze handleiding helpt u in te loggen, geeft een uitleg over de
iLogboek definities en helpt u de gewenste locatie te kiezen en te navigeren via de buttons.

pdf_icon_161.4 Afwijkingen meldinstructie sparingen v3.0.34

1.4 De handleiding “Afwijkingen meldinstructie sparingen v3.0.34” geeft uitleg over het registreren van afwijkingen aan sparingen. Deze afwijkingen zijn het gevolg van verbouwingen of aanpassingen/uitbreidingen van de kabel en leidingen infrastructuren. Belangrijk is de mogelijkheid om de melding projectmatig en door disciplines te laten verzorgen.

pdf_icon_16

2.1 Reparatie app beheerder handleiding v3.0.34

2.1 De handleiding “Reparatie app beheerder handleiding v3.0.34” geeft uitleg over het aanmaken van de inloggegevens, de projecten en de rapportages.

pdf_icon_16

2.2 Reparatie app melden reparatie handleiding v3.0.34

2.2 De handleiding “Reparatie app melden reparatie handleiding v3.0.34” geeft uitleg over het registreren van een reparatie of inspectie aan een bestaand of nieuw object. De registratie kan via het scannen van een barcode (bestaand object) of door een markering op een tekening worden geregistreerd.

pdf_icon_16 2.3 Reparatie app melden en afmelden reparatie handleiding v3.0.34

2.3 De handleiding “Reparatie app melden en afmelden reparatie handleiding v3.0.34” geeft uitleg over het registreren van een reparatie/herstel of inspectie aan een bestaand of nieuw object. De registratie kan via het scannen van een barcode (bestaand object) of door een markering op een tekening worden geregistreerd.

pdf_icon_163.1 iLogboek onderhoud en inspectie app handleiding v2.1.0 (66)

3.1 De handleiding “iLogboek onderhoud en inspectie app handleiding v2.1.0 (66)” geeft uitleg over het registreren van de inventarisatie, onderhoud of inspecties aan bestaande of nieuwe objecten uit een looplijst. De beheerstaak wordt door het scannen van een barcode (bestaand object) of door een selectie uit de looplijst geregistreerd.

pdf_icon_163.2 iLogboek legionella app handleiding v2.1.0 (66)

3.2 De handleiding “iLogboek legionella app handleiding v2.1.0 (66)” geeft uitleg over het registreren van de legionella beheerstaak. De beheerstaak wordt door het scannen van een barcode (bestaand tappunt) of door een selectie uit de tappunten geregistreerd.

pdf_icon_164.1 Handleiding inventarisatie inspectie sparingen v28

4.1 De handleiding “Handleiding inventarisatie inspectie sparingen v28” geeft uitleg over het uniform registreren van inventarisatie en inspecties gegevens van sparingen. Zo worden de merken, afwijkingen, maatregelen via scrolmenu’s getoond en worden de detail- en logboekvelden uniform opgenomen.