block-supportDiiP heeft als leverancier van iLogboek diverse ondersteunende diensten ontwikkeld. Zo kunt u bij ons terecht voor een opname van de te beheren objecten, verzorgen van periodieke inspecties, verzorgen van brandveiligheid scan, ondersteuning bij de implementatie of bijhouden van de BHV kennis. Veelal zijn het de organisatorische maatregelen die extra ondersteuning behoeven.

Bij organisatorische maatregelen gaat het om menselijk handelen. Juist zij zijn de meest risicovolle factor. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat (extern)personeel vaak de oorzaak is van het niet of onvoldoende functioneren van de brandscheidingen. Het personeel wordt daarom ook regelmatig het grootste “risico” genoemd. DiiP biedt een proactief handhavingsinstrument voor het preventief beheren van alle (brand)veiligheidsmaatregelen. Met de transparant opgebouwde structuur geven wij klant specifieke invulling aan de beheersmaatregelen.

Het “Preventief Beheersplan (Brand)veilig Gebouw” (PBBG) voorziet in belangrijke mate in de structuur en de middelen om eenvoudig en een efficiënte invulling te geven aan de wil tot handhaven en borging van het (brand)veiligheidsniveau.

De samenhang van de verschillende onderdelen van het handhavingsmodel laat zien dat de totale keten alleen succesvol kan zijn bij een goede naleving. Het handhavingsmodel PBBG is opgebouwd uit:
1. Plan; Controlegids PBBG. De “Controlegids PBBG” is de handleiding voor het verzorgen van de controle op de naleving van preventieve en correctieve BIO maatregelen.
2. Do; Praktijkgids PBBG. De “Praktijkgids PBBG” is de handleiding voor alle te verzorgen preventieve en correctieve BIO maatregelen.
3. Check; Gebouwdossier PBBG. In het gebouwdossier (iLogboek) worden alle documenten gearchiveerd, acties geregistreerd, planningen bijgehouden en incidenten/calamiteiten vastgelegd.
4. Act; Kwaliteitshandboek PBBG. Het “Kwaliteitshandboek PBBG” beschrijft de werkinstructie en het proces van iedere BIO beheersmaatregel.