block-inventarisatieEen complete inventarisatie is de basis voor een betrouwbaar beheer. Het aanleveren van de objectgegevens uit het archief volstaat veelal niet. Het is of niet compleet of niet bijgewerkt. Daarnaast moeten de barcodes bij de juiste objecten worden aangebracht.

De inventarisatie is vaak een knelpunt. Wij nemen dit knelpunt weg en verzorgen de inventarisatie opname. Daarbij worden de plaats en conditie opgenomen en voorzien van detailinformatie met foto. Geconstateerde afwijkingen worden direct aan u gemeld.

Eenmaal alles gearchiveerd in iLogboek beschikt u over een totaal overzicht van uw ruimtes, de daarin aanwezige objecten, de bijgevoegde tekeningen en benodigde logboekmodellen. U kunt nu de gewenste acties en maatregelen gaan plannen en bewaken.

TIP:
De voordelen van een inventarisatie en/of inspectie voorafgaande aan de herstel werkzaamheden.

Nieuwe gebruikers van iLogboek stellen ons met regelmaat de vraag of bij een inventarisatie en inspectie van sparingen, deuren of andere voorzieningen het niet beter is eerst te herstellen en daarna te inventariseren. Dit om overlast te voorkomen.

Voorkomen van overlast is een belangrijk punt. In eerste instantie is het idee van inspectie en gebreken herstel in één arbeidsgang dan ook de meest efficiënte. Toch heeft de ervaring andere inzichten opgeleverd. Ons advies van werkvolgorde is eerst inventariseren en inspecteren en dan gericht gebreken herstel.

Een korte opsomming van de voordelen van ons advies:

  • De inspectie tijd wordt verkort, dus minder overlast.
  • De inspectie plaats wordt minimaal geopend.
  • De inspectieplaats en de gebreken herstelplaats worden minimaal belast in aanwezigheid en tijd.
  • De inspecteur heeft alleen zijn trap en iPhone bij zich. De hersteller heeft ook zijn gereedschap en materialen bij zich.
  • De inspecteur werkt schoon, de hersteller werkt met gereedschap en materialen die vuil kunnen afgeven.
  • Bij de inspectie wordt een lijst met gebreken samengesteld. Hierdoor gericht herstel.
  • Uit de lijst met gebreken wordt de voorbereiding efficiënter verzorgt, dit omdat duidelijk wordt welke materialen voor het       herstel nodig zijn.
  • Uit de lijst met gebreken kan een betrouwbare herstelkosten raming worden gemaakt.

Wij hopen met deze opsomming antwoordt te hebben gegeven op ons advies over de te volgen werkvolgorde.