block-inspectieEen belangrijke ondersteunende dienst is het verzorgen van periodieke inspecties. Door onze ervaring kunnen wij inspecties aanbieden op het gebied van brandveiligheid, compartimentering, milieu en eventuele klant specifieke inspecties. Bij het verzorgen van gerelateerde beheerstaken bieden wij ondersteuning zoals bij; tekenwerk, spoelacties, voorlichting, ontruimingsplannen en ontruimingsoefeningen.

Al deze inspecties en acties worden door onze medewerker geregistreerd en gearchiveerd in iLogboek. Door de planningsmodule ontvangen wij automatisch de melding voor de volgende inspectie of beheerstaak. Online via het dashboard en/of via een bevestigingsmail wordt u geïnformeerd over de uitgevoerde maatregel.

Met iLogboek wordt u ontzorgt in het bewaken van de inspecties en beheerstaken. De optie van de jaarlijkse rapportage geeft een analyse van onze geconstateerde bevindingen.