block-controle-centrumVeel investeringen in voorzieningen hebben te maken met de continuïteit van uw onderneming, dienstverlening of bedrijfsvoering. U heeft daarvoor voorzieningen getroffen die de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit ten goede komen. Om die reden wilt u maximaal kunnen blijven profiteren van deze voorzieningen. Om dit te bereiken heeft u, onderhouds-, inspectie- en opleidingsplannen gemaakt.

Met ons Controle Centrum bieden wij de mogelijkheid het beheer en de naleving te ondersteunen door inspectietaken voor u te verzorgen of door de betrokken partijen aan te sturen of te ondersteunen.

De controle op de realisatie van de beheerstaken wordt door ons periodiek aan u aangeboden in de vorm van een kleurenmatrix. Deze geeft direct inzicht in de actuele stand van zaken. Zo is bij groen de plandatum van de maatregel actueel en staat er geen afwijking open. Met ons Controle Centrum bieden wij u transparantie en ontzorging.