block-brandveiligheid-scanMet behulp van een vooraf gedefinieerde inspectielijst wordt een bouwwerk gecontroleerd en getoetst op brandveiligheidsniveau. Hiermee wordt beoordeeld of het bouwwerk conform de voorgeschreven wet- en regelgeving is ingericht.

Het verzorgen van een brandveiligheid scan en het vervolgens regelmatig controleren van de brandveiligheid is een arbeidsintensieve en kostbare aangelegenheid. Door een gestructureerde inspectie en verwerkingsmethode biedt DiiP hiervoor de oplossing. Verwerking van de gegevens via iLogboek resulteert in een heldere rapportage, archivering en overzichten van de tekortkomingen. Hierdoor ontstaat inzicht en kan er gestructureerd gewerkt worden aan het brandveilig maken en houden van uw gebouw.

De inspectielijst is een overzicht van alle brandveiligheidsvoorzieningen in een bouwwerk die door middel van vragen en visuele inspecties worden getoetst aan wet- en regelgeving. De controle vindt plaats op basis van een drietal hoofditems;
Deel 1 Documentencontrole.
Deel 2 Beheerstaken controle.
Deel 3 Detailinformatie controle.

Rapportage
De rapportage vormt de samenvatting van de brandveiligheid scan en geeft een weergave van het brandveiligheidsniveau van het bouwwerk. Deze wordt gespecificeerd in de categorieën bouwkundig, technisch en organisatorisch. De realisatie en de handhaving bepalen het toekomstige brandveiligheidsniveau van het bouwwerk (zie hiervoor het menu item ondersteuning het PBBG).