Legionella app: 

Met deze app en de bluetooth gekoppelde thermometer registreert u eenvoudig de verplichte meetacties aan een tappunt. Na het scannen of selecteren van het tappunt, uit de in de app ingelezen looplijst, geeft de app automatisch aan wat u moet meten. Bij een temperatuurmeting van meerdere tappunten hoeft u niet te wachten tot u een tappunt hebt afgerond. Meerdere metingen kunnen gezamenlijk worden gemeten en geregistreerd. De gewenste meetwaardes; Aanvang-, laagste-, hoogste en eind temperatuur worden geregistreerd incl. de meet en spoel tijden in seconden. Na het verzenden van uw meetresultaten naar iLogboek wordt er automatisch een melding gemaakt van een tappunt waarvan de meetwaarde zich in de kritische zonde bevindt. 

Met de legionella app bespaart u op tijd maar niet op kwaliteit. 

Praktijk voorbeelden die omgezet zijn naar efficiënter registreren. 

1. Spoelen van tappunten. Men is gewent om ieder gespoeld tappunt af te vinken op de spoellijst. Deze spoellijst wordt daarna digitaal overgenomen of gescand. Voor ons de uitdaging om deze handeling niet te verstoren maar te vereenvoudigen. Het vereenvoudigen zit hem in de registratie. Ieder tappunt is gearchiveerd in iLogboek. Daaruit vandaan is een spoellijst met tappunten aangemaakt. Deze spoellijst heeft een uniek Id gekregen. De spoeler gaat met deze lijst spoelen. Is hij gereed, dan logt hij in bij iLogboek op een speciaal voor hem/haar aangemaakte pagina. Daar wordt om de datum, naam spoeler en Id van de spoellijst gevraagd. Na invullen worden deze gegevens in iLogboek bij ieder tappunt verwerkt. De mogelijkheid blijft aanwezig om ook een extra melding bij een spoelactie te maken zoals niet gespoeld ruimte niet toegankelijk. 

2. Temperatuur meting bij een tappunt. In dit proces hebben wij de registratie en de efficiëntie van de metingen verbeterd. De meting worden via de app en de Bluetooth thermometer direct per tappunt geregistreerd met aanvang, laagste, hoogste en stabiele temperatuur waarde. Bij de selectie of scan actie van het tappunt weet de app direct welke temperatuur gemeten moet worden. Deze toch al efficiënte stap hebben wij nog meer geoptimaliseerd. Met onze app maken wij het mogelijk om meerdere tappunten gelijktijdig te meten. Hiermee realiseren wij een significante besparing op de spoeltijd. Na inlezen van de spoelactie wordt bij een afwijkende meetwaarde direct een melding gemaakt.