Inspectie/reparatie app: 

De inspectie/reparatie app is een perfecte oplossing voor het vastleggen van inspecties voorzien van rapportages van bouwwerken en (nieuw)bouwplaatsen voorzien van foto’s, opmerkingen en markeringen op de tekeningen. 

In of aan een (nieuw) bouwwerk of op een bouwplaats zijn verschillende belanghebbenden betrokken bij het realiseren van bouw- en installatie activiteiten. Om de kwaliteit van deze activiteiten te borgen vinden er (deel) oplevering plaats. De inspecties kunnen ook leiden tot het signaleren van reparaties. 

Voor het vastleggen van de statussen van de inspectiepunten is de inspectie/reparatie app een perfecte oplossing. 

De inspectie/reparatie App kan zowel op een iOs als op een Android besturingssysteem gratis gedownload worden. Het is een online app, waarmee u eenvoudig de tekening oproept, de plek van de inspectie markeert en een foto met opmerking toevoegt. Ieder inspectiepunt markeert u met de cross hair eenvoudig op de tekening. Deze markering kunt u direct voorzien van een status, foto en op/of aanmerkingen. Na verzending heeft u de mogelijkheid een overzichtelijke rapportage te downloaden met de foto voor, foto na en de bewerkte foto. 

Om alle meldingen goed te managen, wijst u als beheerder iedere bouw-of installatie partner een eigen inlog account toe. Aan dit account koppelt u een projectnummer. U maakt het zo mogelijk om een gemelde mutatie door de partner, via de inspectie/repartie app gedeeltelijk of volledig gereed te melden. Via iLogboek genereert u eenvoudig opleveringsrapportages.