Met behulp van een vooraf gedefinieerd controle formulier wordt een onderdeel van een bouwwerk gecontroleerd en getoetst op Kwaliteit, Veiligheid en Milieu eisen. Hiermee wordt beoordeeld of het bouwwerk conform de voorgeschreven wet- en regelgeving is ingericht en wordt nageleefd. Dit controle formulier wordt digitaal verwerkt in de iLogboek app. Het controle formulier is opgebouwd uit openvragen en meerkeuze vragen. Bij iedere vraag/antwoord is het mogelijk een opmerking en een foto toe te voegen. Na het afronden van een controle wordt het formulier verzonden naar iLogboek en kunt u eenvoudig een rapportage downloaden. Interessant is het natuurlijk om een trend te herkennen van een inspectie. Meerdere controle formulieren kunnen in iLogboek worden samengevoegd. Door deze samenvoeging wordt het mogelijk om een Excel overzicht te genereren en zo de trend te analyseren.